Nye regler for kontrolltidspunkt av kjøretøy fra og med februar 2019
  • 18. September 2018

Nye regler for kontrolltidspunkt av kjøretøy fra og med februar 2019

Fra og med februar 2019 innføres nye regler for kontrolltidspunkt av kjøretøy. Samtidig blir det nye krav til de som utfører kontrollen. EU-kontrollen skal sørge for en trygg og miljøvennlig bilpark.

Det er ditt ansvar at kjøretøyet ditt er kontrollert og godkjent. Hvert år er gjennomføres det over 2 millioner EU-kontroller i Norge. Omtrent en tredel av disse er etterkontroller. Frem til nå har det siste sifferet i registreringsnummeret avgjort hvilken måned kjøretøyet skal inn til kontroll for godkjenning. I februar neste år blir det endringer.

Fra februar vil kontrollfristen bestemmes av dato for førstegangsregistrering og siste godkjente kontroll, uavhengig av tallene i registreringsnummeret ditt. For de fleste bileiere betyr det at de kan kontrollere bilen når de vil så lenge den blir godkjent innen to år etter siste godkjente kontroll. Dette forklarer avdelingsdirektør for Statens vegvesen, Henning Harsem, på deres hjemmesider.

Løpende endring

Den nye ordningen vil endres løpende etter hvert som kjøretøy er inne til kontroll. Dermed vil ikke alle biler få en ny frist allerede i februar.
Kontrollintervallene vil opprettholdes som tidligere. Det vil si at personbiler skal kontrolleres første gang etter fire år, og deretter annethvert år, mens kjøretøy over 7500 kg skal inn hvert år.

Nye krav også til kontrollører

Tidligere har det kun vært krav til virksomheten som har utført kontrollene, mens det nå vil stilles krav også til kontrollørene. Det vil derfor bli krav om opplæring og personlig godkjenning av nye kontrollører og tekniske ledere. Bakgrunnen for dette er å få bedre, likere og mer trafikksikre kontroller.

Nye krav for traktorer

Fra og med 2021 må også traktorer med hastighet over 40 km/t inn til kontroll. Det gjelder hovedsamling traktorer som brukes til transport eller arbeid på offentlig vei. Disse skal inn til kontroll første gang etter fire år, deretter annethvert år. Har du traktor som kun brukes på offentlig vei i egentransport i primærnæring, kan du få unntak fra krav om kontroll.

Ønsker du å booke kontrolltidspunkt av kjøretøy?

Ta kontakt med oss.

Tid for oljeskift eller EU-kontroll?

Vi er et offentlig godkjent bilverksted fra Statens vegvesen og oppfyller alle
krav innen helse, miljø og sikkerhet.

Kontakt oss
© Copyright 2020 Bilverksted Sør AS
Cookies og informasjonskapsler